Sooduspakkumine Tallinna magalarajoonides ei kesta kaua

Tallinna korteriturul valitseb segadus – veebruari-märtsi tipphindadega võrreldes on magalarajoonides korterite hinnad 5-10 protsenti madalamad, spetsialistid annavad toimunule aga vastukäivaid hinnanguid. Ühed räägivad magalarajoonide getostumisest ja kokkukukkumisest ning teised elukeskkonna paranemisest ja vajalikke parendustöid tehes paneelelamute igikestvusest. Viimase kuu jooksul on langenud peamiselt 3- ja 4-toaliste ning kapitaalselt remonditud korterite hinnad. Korrektsiooni põhjuseks on olnud …

Korterite müügipakkumiste arv on hüppeliselt kasvanud

Tallinna äärelinna vanemate korterite ostu-müügitehingute arv on viimase kahe kuu jooksul kasvanud mitmekordseks. Aastaga kuni 40%-ni küündinud hinnakasvu tõttu algavad isegi Lasnamäe 1-toaliste korterite müügihinnad 300 000 kroonist. Sellega seoses on korterite pakkumine käesoleva aasta paari esimese kuu jooksul kordades kasvanud, mis omakorda on võimaldanud paljudel seni sobivat eluaset otsinud ostjatel see leida. Uus Maa …

Investeering üürikorterisse toob aastaga kuni 20% rahast tagasi

Emotsionaalselt lisab omandiõigus märgatavalt kindlustunnet, mis ahvatleb, kuid alati ei pruugi ostmine majanduslikult põhjendatud olla, mistõttu peaks kaaluma ka üürimise mõttekust. Piisava hulga vabade vahendite olemasolu korral ostetakse korter kohe välja või kasutatakse finantsvõimendust laenukapitali näol. Nii ühel kui teisel juhul on investeering viimastel aastatel olnud tulus, sest regulaarsele sissetulekule üüritulu näol lisandub märkimisväärne osa …

Haldus- ja hooldusfirmat ähvardab huvidekonflikt

Tallinna kinnisvaraturul on kinnisvarahalduse ja -hooldusega tegelevatel firmadel sageli väga raske või pea võimatu vahet teha, kuna paljud pakuvad mõlemat teenust üheaegselt. Teenuse tellija huvide paremaks kaitsmiseks ei tohiks elamule haldurit valides kindlasti tellida hooldusteenust samast ettevõttest. Vastasel juhul tekib küsimus, kelle huvides töötab elamu haldaja? On selleks teenuse tellinud kinnisvaraomanik või hoopis hooldusfirma omanik? …

Miks maakler ei tegele minu kinnisvara müügiga või teeb seda silmatorkavalt loiult?

Kinnisvara müüma asudes on omanik valiku ees – kas teha seda ise, usaldada müügikorraldus maaklerile või kasutada neid variante üheaegselt. Enamasti viib soovitud tulemuseni esindusleping maakleriga. Kliendid hoiduvad sageli ainuesinduslepingu sõlmimisest, kartes lepingust tulenevaid kohustusi ja liigset siduvust. Maaklerid ei paku lepingut väljagi, kuna kardavad negatiivseid emotsioone. Ilmselt on see meie ühiskonna loomulik arenguetapp, kus …

Kommunaalkuludelt saab enim säästa

Kommunaalteenused on kogukuludest ligikaudu 70 protsenti Kokkuhoid tuleb korralikult hooldatud tehnosüsteemidest Kasvavad korterikulud on paljusid omanikke pannud aktiivselt mõtlema kulude vähendamise võimalustele. Esimese kokkuhoiuvõimalusena nähakse sageli loobumist haldusfirma teenustest ning korraldatakse elamu haldamine omal jõul. Mõttekas on selline tegutsemisviis vaid juhul, kui kogu töö tehakse tasuta või sümboolse tasu eest, kuna kõigi tööde eest õiglast …

Investor keskendub maa ostmisele

Möödunud aastat võib enamik kinnisvaraomanikest ja kinnisvarasse raha investeerinutest väga edukaks pidada. Kohati 50%-ni ulatunud aastane hinnakasv ja paranenud likviidsus on kinnisvarasinvesteeringute populaarsust aktsiaturgudega võrreldes märgatavalt kasvatanud, mis omakorda on kaasa aidanud turu aktiviseerumisele. Kuid mida oodata uuelt aastalt? Kas turg jätkab samasugusel tõusuharjal? Käesoleval aastal tõusevad tüüpkorterite hinnad kõigi eelduste kohaselt vähemalt Tallinnas SKT …

Laopindade likviidsust mõjutab hind ja asukoht

Tootmis- ja laopindade turg on jätkuvalt kõige vähemaktiivsem ning kinnisvarainvestoritele kõige ebaatraktiivsem sektor. Turul pakutavatest pindadest domineerivad amortiseerunud või osaliselt renoveeritud pinnad, mis on halvasti ligipääsetavad ja teenindatavad. Taolistele pindadele on isegi hinnaklassis 15-20 kr/m² kuus huvilisi vähe. Uusi spekulatiivseid (kindla rentnikuta) rendipindu rajatakse minimaalselt. Turg on küll osaliselt euronormide mõjutusel, osaliselt loomuliku arenguna, tervikuna …

Linnakorterid elavdavad turgu

Rõõm on tõdeda, et Tallinna üle-eelmise linnavalitsuse käimalükatud elamumajanduspoliitika on realiseerumas. Käesolevaks aastaks linna eelarvesse planeeritud elamuehituse summad suunatakse esialgse info kohaselt peamiselt olemasolevate pooltühjade linnale kuuluvate hoonete renoveerimiseks. Kasu on mitmekülgne – linn saab juurde vajalikke kaasaja standarditele vastavaid munitsipaalkortereid ning linnapildis väheneb aastaid tühjana seisnud majavarede hulk. Tühjana seisvatesse korterelamutesse investeerimine on linnale …