Võta Uus Maa hindajaga ühendust

Kõige kiirema vastuse saate, kui täidate allpool olevad väljad. See info saadetakse hindamine@uusmaa.ee aadressile, mida jälgivad kõik hindajad. Nii saab just teie jaoks kõige sobivam hindaja teiega esimesel võimalusel ühendust võtta.

  E-maili ja telefoni numbri sisestamisega lubad meil endaga ühendust võtta

  Marit Reinson - Külli Friedrichson

  Tahaksin Teid esmalt tänada senise meeldiva suhtluse ja igakülgse kiire abi eest! Kiiduväärt!

  Marit Reinson
  Vaata lähemalt Sulge
  Ljudmilla Sadonina - Sergei Zahharov

  Olen Tänulik Uus Maa maaklerile Sergei Zahharov! Väga professionaalne, korrektne, asjalik ja sõbralik. Alati abi valmis, suurepärane tagasiside! Soovitan kindlasti Sergei Zahharov kinnisvara konsultandiks ka teistele. Aitäh!

  Ljudmilla Sadonina
  Vaata lähemalt Sulge
  Natalia Fomin - Mervi Murdmets

  Mervi on täpne, korrektne ja väga meeldiv inimene. Parim maakler ja oma ala proff.

  Natalja Fomin
  Vaata lähemalt Sulge

  Elamispindade hindamist on võimalik teostada reeglina keksmiselt 3 tööpäeva jooksul peale objekti ülevaatust. Töö teostamiseks on vajalik objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning eksperthinnangu vormistamine. Hindamise täpsed tähtajad tasub hindajaga varasemalt kokku leppida.

  Hindamisel lähtub hindaja hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

  Ühena esimestest alustas Uus Maa 2001. aasta alguses elektrooniliste eksperthinnangute koostamist. Kinnisvarafirmade ja pankade vahelise koostöö tulemusena on välja töötatud turvaline elektrooniline infoliin, mis tagab klientidele täieliku konfidentsiaalsuse. Teenuse rakendamisel on kasutatud uusimaid infotehnoloogilisi rakendusi, krüpteerimist ja signeerimist.

  Teenus võimaldab klientidel kiiremini, mugavamalt ja soodsamalt saada eluasemelaenu taotlemiseks vajalik kinnisvara hinnang. Kliendi soovil edastame eksperthinnangu panka digitaalselt, nii säästame kliendi aega ja jalavaeva.

  Hindamisteenuse protsess

  Küsime teilt vajadusel täpsustavaid küsimusi
  Ütleme teile suuliselt vara hinnangulise väärtuse
  Uus Maa hindaja külastab teie objekti
  Viime läbi vara ja piirkonna võrdleva analüüsi
  Koostame kirjaliku eksperthinnangu

  Hinnakirjad

  Kinnisvara hindamise hinnakirjad on vastavalt piirkonnale erinevad. Vali valikust endale lähim büroo ning leiad täpsed hinnad nii elukondlikule kinnisvarale kui äri- ja büroopindadele.

  Tallinn

  Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

  Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
  Hinnad sisaldavad käibemaksu

  Korterid

  • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) alates 265 eurot
  • Muud korterid Tallinnas alates 310 eurot
  • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 360 eurot
  • Uute arendusprojektide korterid alates 320 eurot

  Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

  • Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad alates 430 eurot
  • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
  • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
  • Korterelamud alates 600 eurot

  Maa, krundid

  • Elamukrunt alates 410 eurot
  • Maatulundusmaa alates 470 eurot

  Muud objektid ja piirkonnad

  • Kokkuleppel

  Äriobjektid

  • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 eurot
  • Hoonestatud kinnistu – alates 650 eurot
  • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 eurot

  Puuduliku dokumentatsiooniga varade puhul lisandub teenuse hinnale tavapäraselt 10-20%.

  Püsiklientidele hinnasoodustus!

  Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

   

  • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.
  • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
  • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
  • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
  • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
  • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
  • Erinevad soodustused ei liitu.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Võta ühendust

  Tartu

  Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Võru

  Uus Maa Võru büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Jõhvi

  Jõhvi büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 1. detsembrist 2023

  Korterid

  • Alates 230 eurost
  • Konsultatsioon alates 100 eurost

  Majad

  • Alates 340 eurost
  • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 360 eurost
  • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 420 eurost
  • Konsultatsioon alates 100 eurost

  Elamukrundid

  • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 320 eurost
  • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 480 eurost

  Metsa- ja põllumaa

  • Kokkuleppel

  Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

  • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 650 eurost (lisandub käibemaks)
  • Korteriomand mitteeluruum- alates 450 eurost (lisandub käibemaks)
  • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 450 eurost (lisandub käibemaks)
  • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)

  Lisahinnangud 

  Lisahinnang – vormistatakse eksperthinnangu täiendusena ehitusjärgus olevatele varadele, kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta – tavahinnast kuni 25% soodsamalt.

  Puuduliku / vastuoludega dokumentatsiooniga varade puhul lisandub tavapärasele teenuse hinnale 10-20%.

  Eksperthinnang väljastatakse digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul peale arve tasumist.

  NB
  • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%
  • Linnadest väljaspool hinnatavate objektide puhul võib hindamistasule lisandudaaja- ja kaugusetasu
  • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 55577605; 53009591 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuar 2023. a.

  Saare maakond

  Hinnakiri Saare maakonnas:

  Hinnakiri Saare maakonnas:

  • Tüüpkorter alates 270 eurost
  • Eriprojektiga korter/uusarendus alates 310 eurost
  • Eramu, suvila alates 420 eurost
  • Ridaelamu korter/majaosa alates 420 eurost
  • Talukompleks alates 440 eurost
  • Perspektiivne hinnang alates 510 eurost
  • Hoonestamata maatulundusmaa alates 420 eurost
  • Äripinnad kokkuleppel
  NB!
  • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt (eeldusel, et eksperthindamise tellijaks on sama isik ja vara seisukord ei ole oluliselt muutunud).
  • Püsikliendi soodustus on kuni 10%.
  • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
  • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule sõidutasu 1 eurot/km.
  • Kui tellija loobub hindamise tellimusest pärast vara ülevaatust, siis tuleb tal tasuda  sõidutasu 1 eurot/km ja 50% kokkulepitud hindamisteenuse tasust.
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu (v.a äripinnad)
  • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
  • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
  • Puuduliku dokumentatsiooni korral lisandub hindamisteenuse tasule 10-20%.
  • Eksperthindamine edastatakse tellijale kokkulepitud tähtajal, aga mitte enne arve/arvete laekumist.
  • Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

  Jõgeva

  Uus Maa Jõgeva büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Viljandi

  Hindamisteenuse hinnakiri alates 01.07.2023.a

  (hinnad sisaldavad käibemaksu)

  • Korterid alates 230.- €
  • Majad, ridaelamud, suvilad  alates 350,.-€
  • Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel
  • Maa ja krundid  alates 350.- €
  • Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega  kokkuleppel alates 120.-€
  • Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

  Märkused:

  • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
  • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 €/km;
  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

  Äriotstarbelised varad

  Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

  Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 600.- €.

   

  Märkused:

  • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 eurot/km
  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

   

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

   

  Lisahinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

   

  Paide

  Paide hindamisteenuste hinnakiri

  Korterid
  Paides ja Türil alates 240 eurot
  Mujal Järvamaal alates 250 eurot

  Majad
  Paides alates 340 eurot
  Mujal Järvamaal alates 350 eurot

  Metsa- ja põllumaa
  Kokkuleppel

  Äripinnad
  Kokkuleppel

  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Märkused:

  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • püsiklientidele soodustus

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

  Rakvere

  Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

  Korterid
  Rakveres alates 250 eurot
  Rakverest väljaspool alates 260 eurost

  Majad
  Rakveres alates 350 eurot
  Rakverest väljaspool alates 360 eurost

  Metsa- ja põllumaa
  Kokkuleppel

  Äripinnad
  Kokkuleppel

  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

  Märkused:

  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • püsiklientidele soodustus

   

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

  Pärnu

  Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 01.06.2023

  Korterid
  Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 200 eurot
  Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 230 eurost
  Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 230 eurost
  Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 250 eurost

  Majad
  Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 290 eurot
  Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 320 eurost
  Hoonestatud maatulundusmaad väljaspool Pärnu linna alates 350 eurost.
  Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 450 eurost

  Hoonestamata kinnistud
  Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 270 eurost
  Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 450 eurost
  Maatulundusmaa hindamine alates 320 eurost

  Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
  Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 1000 eurost (lisandub käibemaks)
  Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
  Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 700 eurost (lisandub käibemaks)

  Märkused:

  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
  • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
  • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
  • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

   

  Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

  Getlin Saart
  Kutseline hindaja (176323)
  Tel: +372 52 73 482

  E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Valga

  Uus Maa Valga büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 280 €

  Üksikelamu alates 380 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 380 €

  Üksikelamu krunt alates 360 €

  Hoonetega talumaa alates 380 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 480€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Põlva

  Uus Maa Põlva büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

  Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
  Hinnad sisaldavad käibemaksu

  Korterid

  • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) alates 265 eurot
  • Muud korterid Tallinnas alates 310 eurot
  • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 360 eurot
  • Uute arendusprojektide korterid alates 320 eurot

  Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

  • Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad alates 430 eurot
  • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
  • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
  • Korterelamud alates 600 eurot

  Maa, krundid

  • Elamukrunt alates 410 eurot
  • Maatulundusmaa alates 470 eurot

  Muud objektid ja piirkonnad

  • Kokkuleppel

  Äriobjektid

  • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 eurot
  • Hoonestatud kinnistu – alates 650 eurot
  • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 eurot

  Puuduliku dokumentatsiooniga varade puhul lisandub teenuse hinnale tavapäraselt 10-20%.

  Püsiklientidele hinnasoodustus!

  Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

   

  • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.
  • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
  • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
  • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
  • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
  • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
  • Erinevad soodustused ei liitu.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Võta ühendust

  Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Uus Maa Võru büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Jõhvi büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 1. detsembrist 2023

  Korterid

  • Alates 230 eurost
  • Konsultatsioon alates 100 eurost

  Majad

  • Alates 340 eurost
  • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 360 eurost
  • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 420 eurost
  • Konsultatsioon alates 100 eurost

  Elamukrundid

  • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 320 eurost
  • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 480 eurost

  Metsa- ja põllumaa

  • Kokkuleppel

  Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

  • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 650 eurost (lisandub käibemaks)
  • Korteriomand mitteeluruum- alates 450 eurost (lisandub käibemaks)
  • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 450 eurost (lisandub käibemaks)
  • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)

  Lisahinnangud 

  Lisahinnang – vormistatakse eksperthinnangu täiendusena ehitusjärgus olevatele varadele, kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta – tavahinnast kuni 25% soodsamalt.

  Puuduliku / vastuoludega dokumentatsiooniga varade puhul lisandub tavapärasele teenuse hinnale 10-20%.

  Eksperthinnang väljastatakse digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul peale arve tasumist.

  NB
  • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%
  • Linnadest väljaspool hinnatavate objektide puhul võib hindamistasule lisandudaaja- ja kaugusetasu
  • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 55577605; 53009591 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuar 2023. a.

  Hinnakiri Saare maakonnas:

  Hinnakiri Saare maakonnas:

  • Tüüpkorter alates 270 eurost
  • Eriprojektiga korter/uusarendus alates 310 eurost
  • Eramu, suvila alates 420 eurost
  • Ridaelamu korter/majaosa alates 420 eurost
  • Talukompleks alates 440 eurost
  • Perspektiivne hinnang alates 510 eurost
  • Hoonestamata maatulundusmaa alates 420 eurost
  • Äripinnad kokkuleppel
  NB!
  • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt (eeldusel, et eksperthindamise tellijaks on sama isik ja vara seisukord ei ole oluliselt muutunud).
  • Püsikliendi soodustus on kuni 10%.
  • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
  • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule sõidutasu 1 eurot/km.
  • Kui tellija loobub hindamise tellimusest pärast vara ülevaatust, siis tuleb tal tasuda  sõidutasu 1 eurot/km ja 50% kokkulepitud hindamisteenuse tasust.
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu (v.a äripinnad)
  • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
  • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
  • Puuduliku dokumentatsiooni korral lisandub hindamisteenuse tasule 10-20%.
  • Eksperthindamine edastatakse tellijale kokkulepitud tähtajal, aga mitte enne arve/arvete laekumist.
  • Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

  Uus Maa Jõgeva büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

   

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Hindamisteenuse hinnakiri alates 01.07.2023.a

  (hinnad sisaldavad käibemaksu)

  • Korterid alates 230.- €
  • Majad, ridaelamud, suvilad  alates 350,.-€
  • Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel
  • Maa ja krundid  alates 350.- €
  • Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega  kokkuleppel alates 120.-€
  • Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

  Märkused:

  • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
  • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 €/km;
  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

  Äriotstarbelised varad

  Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

  Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 600.- €.

   

  Märkused:

  • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 eurot/km
  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

   

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

   

  Lisahinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

   

  Paide hindamisteenuste hinnakiri

  Korterid
  Paides ja Türil alates 240 eurot
  Mujal Järvamaal alates 250 eurot

  Majad
  Paides alates 340 eurot
  Mujal Järvamaal alates 350 eurot

  Metsa- ja põllumaa
  Kokkuleppel

  Äripinnad
  Kokkuleppel

  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

  Märkused:

  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • püsiklientidele soodustus

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

  Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

  Korterid
  Rakveres alates 250 eurot
  Rakverest väljaspool alates 260 eurost

  Majad
  Rakveres alates 350 eurot
  Rakverest väljaspool alates 360 eurost

  Metsa- ja põllumaa
  Kokkuleppel

  Äripinnad
  Kokkuleppel

  Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

  Märkused:

  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • püsiklientidele soodustus

   

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

  Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 01.06.2023

  Korterid
  Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 200 eurot
  Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 230 eurost
  Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 230 eurost
  Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 250 eurost

  Majad
  Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 290 eurot
  Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 320 eurost
  Hoonestatud maatulundusmaad väljaspool Pärnu linna alates 350 eurost.
  Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 450 eurost

  Hoonestamata kinnistud
  Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 270 eurost
  Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 450 eurost
  Maatulundusmaa hindamine alates 320 eurost

  Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
  Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 1000 eurost (lisandub käibemaks)
  Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
  Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 700 eurost (lisandub käibemaks)

  Märkused:

  • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
  • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
  • erinevad soodustused ei liitu
  • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
  • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
  • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
  • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

   

  Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

  Getlin Saart
  Kutseline hindaja (176323)
  Tel: +372 52 73 482

  E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Uus Maa Valga büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 280 €

  Üksikelamu alates 380 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 380 €

  Üksikelamu krunt alates 360 €

  Hoonetega talumaa alates 380 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 480€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Uus Maa Põlva büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 18.04.2024. a

  Turuväärtuse hindamine:

  Korter alates 260 €

  Üksikelamu alates 360 €

  Ridaelamu korter/majaosa alates 360 €

  Üksikelamu krunt alates 340 €

  Hoonetega talumaa alates 360 €

  Krunt + projektijärgne eramu alates 460€

  Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel

  Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

  * Sõltuvalt vara asukohast võib lisanduda transporditasu.

  * Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

  Ärikinnisvara

  Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

  Kordushinnangud

  Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

  Ekspertarvamused

  Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

  Hindaja konsultatsioon

  Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 150 €.

  Tingimused ja oluline info

  Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.

  Tulundusmetsa hindamist ei teostata.

  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).

  Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.

  Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.

  Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.

  Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).

  Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

  Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

  Hindamiseks vajalikud dokumendid

  Korteri hindamine:

  • Väljavõte kinnistusraamatust
  • Hindamist mõjutavad muud algandmed (üüri- ja rendilepingud, muud kohustused ja kitsendused)

  Elamu ja suvila hindamine:

  • Väljavõte kinnistusraamatust
  • Hoone/hoonete projektid või inventariseerimisjoonised
  • Asendiplaan, olemasolu korral kehtiv detailplaneering
  • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, piirangud)

  Maa hindamine:

  • Väljavõte kinnistusraamatust
  • Asendiplaan, katastriüksuse plaan, olemasolu korral kehtivad detailplaneering
  • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, võetud kohustused)

  Leia enda piirkonna hindaja

  Meie meeskonnad asuvad üle Eesti. Kliki endale lähima büroo nimele ja leiad meie tublide hindajate kontaktid.

  Hindajad

  Ailen Kuusik

  Ailen Kuusik

  Ailen Kuusik


  Maakler | UUS MAA Tartu
  Lapsehoolduspuhkusel
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Argo Pillesson

  Argo Pillesson

  Argo Pillesson


  Kutseline Vara Hindaja, tase 7 | Hindamisvaldkonna juht | Juhatuse liige | EKHÜ liige
  +372 5552 7557
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Kertu Ehaviir

  Kertu Ehaviir

  Kertu Ehaviir


  Elukondliku kinnisvara juhtiv hindaja, kutseline kinnisvara hindaja (151713), EKHÜ liige
  +372 528 5645
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Meret Kõrm

  Meret Kõrm

  Meret Kõrm


  Vara hindaja, tase 7 | EKHÜ liige
  +372 520 2800
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Henry Pärn

  Henry Pärn

  Henry Pärn


  Vara hindaja, tase 7 | EKHÜ liige
  +372 526 6999
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Andres Sihver

  Andres Sihver

  Andres Sihver


  Kutseline kinnisvara hindaja (116101), EKHÜ liige
  +372 517 2510
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Triin Hinrikus

  Triin Hinrikus

  Triin Hinrikus


  Kutseline kinnisvara hindaja (116098), EKHÜ liige
  +372 5368 2828
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Kätlin Vihul

  Kätlin Vihul

  Kätlin Vihul


  Kutseline kinnisvara hindaja (116105), EKHÜ liige
  +372 5624 2264
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Kaur Kuusalu

  Kaur Kuusalu

  Kaur Kuusalu


  Kutseline nooremhindaja (119607)
  +372 5661 2951
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Helena Poom

  Helena Poom

  Helena Poom


  Kutseline kinnisvara hindaja, tase 6 (177426)
  +372 58 118 141
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Toni Nurmeots

  Toni Nurmeots

  Toni Nurmeots


  Kutseline nooremhindaja (119630)
  +372 53 365 855
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Helena Piirak

  Helena Piirak

  Helena Piirak


  Kutseline kinnisvara nooremhindaja (119619)
  +372 51 24 158
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Sten Renar Subatšjus

  Sten Renar Subatšjus

  Sten Renar Subatšjus


  Kutseline nooremhindaja (119644)
  +372 56 624 994
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Erki Maling

  Erki Maling

  Erki Maling


  Kutseline nooremhindaja (189534)
  +372 56500103
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Kadri Kärson

  Kadri Kärson

  Kadri Kärson


  Kutseline vara hindaja (tase 7, kutsetunnistus nr 163045), Maa hindamise tegevuslitsents 137 MA-mh
  +3725260733
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Helena Peiker

  Helena Peiker

  Helena Peiker


  Kutseline vara hindaja (tase 7, kutsetunnistus nr 163382), maa hindamise tegevuslitsents nr 136 MA-mh, EKHÜ liige, maakler
  +37253478757
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Marko Laur

  Marko Laur

  Marko Laur


  Kutseline kinnisvara hindaja (tunnistus nr 176311) - äripinnad Büroo: Tartu
  +372 5646 4542
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Janek Saarepuu

  Janek Saarepuu

  Janek Saarepuu


  maakler Büroo: Tartu
  Suhtlen:
  Vaata profiili

  Elerin Nossenko

  Elerin Nossenko

  Elerin Nossenko


  Kutseline nooremhindaja (tase 5, kutsetunnistus nr 189532)
  Suhtlen:
  Vaata profiili