Marit Reinson - Külli Friedrichson

Tahaksin Teid esmalt tänada senise meeldiva suhtluse ja igakülgse kiire abi eest! Kiiduväärt!

Marit Reinson
Vaata lähemalt Sulge
Ljudmilla Sadonina - Sergei Zahharov

Olen Tänulik Uus Maa maaklerile Sergei Zahharov! Väga professionaalne, korrektne, asjalik ja sõbralik. Alati abi valmis, suurepärane tagasiside! Soovitan kindlasti Sergei Zahharov kinnisvara konsultandiks ka teistele. Aitäh!

Ljudmilla Sadonina
Vaata lähemalt Sulge
Natalia Fomin - Mervi Murdmets

Mervi on täpne, korrektne ja väga meeldiv inimene. Parim maakler ja oma ala proff.

Natalja Fomin
Vaata lähemalt Sulge

Elamispindade hindamist on võimalik teostada reeglina 1-3 tööpäeva jooksul peale objekti ülevaatust. Töö teostamiseks on vajalik objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning eksperthinnangu vormistamine. Hindamise täpsed tähtajad tasub hindajaga varasemalt kokku leppida.

Hindamisel lähtub hindaja hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

Ühena esimestest alustas Uus Maa 2001. aasta alguses elektrooniliste eksperthinnangute koostamist. Kinnisvarafirmade ja pankade vahelise koostöö tulemusena on välja töötatud turvaline elektrooniline infoliin, mis tagab klientidele täieliku konfidentsiaalsuse. Teenuse rakendamisel on kasutatud uusimaid infotehnoloogilisi rakendusi, krüpteerimist ja signeerimist.

Teenus võimaldab klientidel kiiremini, mugavamalt ja soodsamalt saada eluasemelaenu taotlemiseks vajalik kinnisvara hinnang. Kliendi soovil edastame eksperthinnangu panka digitaalselt, nii säästame kliendi aega ja jalavaeva.

Hindamisteenuse protsess

Küsime teilt vajadusel täpsustavaid küsimusi
Ütleme teile suuliselt vara hinnangulise väärtuse
Uus Maa hindaja külastab teie objekti
Viime läbi vara ja piirkonna võrdleva analüüsi
Koostame kirjaliku eksperthinnangu

Hinnakirjad

Kinnisvara hindamise hinnakirjad on vastavalt piirkonnale erinevad. Vali valikust endale lähim büroo ning leiad täpsed hinnad nii elukondlikule kinnisvarale kui äri- ja büroopindadele.

Tallinn

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
(hinnad sisaldavad käibemaksu).

Korterid

 • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) 235 eurot
 • Muud korterid Tallinnas 270 eurot
 • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 320 eurot
 • Uute arendusprojektide korterid alates 285 eurot

Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

 • Eramud, suvilad alates 385 eurot
 • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
 • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
 • Korterelamud alates 600 eurot

Maa, krundid

 • Elamukrunt 370 eurot
 • Maatulundusmaa alates 450 eurot

Muud objektid ja piirkonnad

 • Kokkuleppel

Äriobjektid

 • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 EUR
 • Hoonestatud kinnistu – alates 650 EUR
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 EUR
Püsiklientidele hinnasoodustus!

Elukondliku kinnisvara kordushindamistel 1 aasta jooksul soodustus kuni 30%.

Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.

 • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
 • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
 • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
 • Erinevad soodustused ei liitu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Võta ühendust

Tartu

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Võru

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 07.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 190 €
 • Eramu, suvila alates 290 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 290 €
 • Üksikelamu krunt alates 260 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 370€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 •  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Jõhvi

Jõhvi hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid

 • Tüüpprojektiga korterid Jõhvis ja Kohtla-Järvel 160 eurot
 • Tüüpprojektiga korterid väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 170 eurost
 • Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid alates 190 eurost (korterelamu ehitatud peale 2000. aastat)
 • Konsultatsioon alates 90 eurost

Majad

 • Jõhvis ja Kohtla-Järvel 240 eurot
 • Väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 250 eurost
 • Üle 20km väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet 260 eurot
 • Peipsi järve äärsed elamud-suvilad alates 270 eurost
 • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 270 eurost
 • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 350 eurost
 • Konsultatsioon alates 90 eurost

Elamukrundid

 • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 200 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt ehitusprojektiga alates 250 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 350€

Metsa- ja põllumaa

 • Kokkuleppel

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

 • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 600 eurost (lisandub käibemaks)
 • Korteriomand mitteeluruum- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 350 eurost (lisandub käibemaks)
 • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)
NB
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Püsiklientidele hinnasoodustus.
 • Kordushindamise teenustasu kuni 30% soodsam kui esmatellimusest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 5300 9591; 5557 7605;

337 9750 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 1. oktoobrist 2017. a.

Kuressaare

Hinnakiri Kuressaare linnas:

 • Korter 190,00 eurot
 • Eriprojektiga korter alates 230,00 eurost
 • Eramu, rsuvila alates 320,00 eurost
 • Ridaelamu korter/majaosa alates 320 eurost
 • Talukompleks alates 350,00 eurost
 • Perspektiivne hinnang alates 370,00 eurost
 • Hoonestamata maatulundusmaa alates 300 eurost
 • Äripinnad kokkuleppel
NB
 • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast 30% soodsamalt.
 • Püsikliendi soodustus on 10%.
 • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel alates 40,00 eurot. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
 • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule 0,50 eurot/km.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 40% hindamistastust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (v.a. äripinnad)
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Eksperthinnag paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

Jõgeva

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Viljandi

Hindamisteenuse hinnakiri alates 10.09.2021.a

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

Korterid alates 200.- €

Majad, ridaelamud, suvilad alates 300.- €
Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel

Maa ja krundid alates 300.- €

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega kokkuleppel alates 100.-€

Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

Märkused:

 • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,40 €/km;
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

 

Äriotstarbelised varad

Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 550.- €.

Märkused:

 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,45 eurot/km
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

Lisahinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

Paide

Paide hindamisteenuste hinnakiri

Korterid
Paides 180 eurot
Paidest väljaspool alates 190 eurot

Majad
Paides 280 eurot
Paidest väljaspool alates 290 eurot

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Rakvere

Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid
Rakveres 180 eurot
Rakverest väljaspool alates 185 eurost

Majad
Rakveres 280 eurot
Rakverest väljaspool alates 290 eurost

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Pärnu

Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 16.09.2021

Korterid
Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 170 eurot
Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 190 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 190 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 200 eurost

Majad
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 250 eurot
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 290 eurost
Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 390 eurost

Hoonestamata kinnistud
Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 250 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt ehitusprojektiga alates 250 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 400 eurost
Maatulundusmaa hindamine alates 300 eurost

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 800 eurost (lisandub käibemaks)
Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)

Märkused:

 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
 • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

 

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

Getlin Saart
Kutseline hindaja (116116)
Tel: +372 52 73 482

E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Valga

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Põlva

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.04.2017. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 150 €
 • Üksikelamu alates 250 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 250 €
 • Üksikelamu krunt 220 €
 • Hoonetega talumaa alates 250 €
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 •  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.04.2017. a.

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
(hinnad sisaldavad käibemaksu).

Korterid

 • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) 235 eurot
 • Muud korterid Tallinnas 270 eurot
 • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 320 eurot
 • Uute arendusprojektide korterid alates 285 eurot

Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

 • Eramud, suvilad alates 385 eurot
 • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
 • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
 • Korterelamud alates 600 eurot

Maa, krundid

 • Elamukrunt 370 eurot
 • Maatulundusmaa alates 450 eurot

Muud objektid ja piirkonnad

 • Kokkuleppel

Äriobjektid

 • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 EUR
 • Hoonestatud kinnistu – alates 650 EUR
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 EUR
Püsiklientidele hinnasoodustus!

Elukondliku kinnisvara kordushindamistel 1 aasta jooksul soodustus kuni 30%.

Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.

 • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
 • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
 • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
 • Erinevad soodustused ei liitu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Võta ühendust

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 26.03.2018. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 07.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 190 €
 • Eramu, suvila alates 290 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 290 €
 • Üksikelamu krunt alates 260 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 370€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 •  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Jõhvi hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid

 • Tüüpprojektiga korterid Jõhvis ja Kohtla-Järvel 160 eurot
 • Tüüpprojektiga korterid väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 170 eurost
 • Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid alates 190 eurost (korterelamu ehitatud peale 2000. aastat)
 • Konsultatsioon alates 90 eurost

Majad

 • Jõhvis ja Kohtla-Järvel 240 eurot
 • Väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet alates 250 eurost
 • Üle 20km väljaspool Jõhvit ja Kohtla-Järvet 260 eurot
 • Peipsi järve äärsed elamud-suvilad alates 270 eurost
 • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 270 eurost
 • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 350 eurost
 • Konsultatsioon alates 90 eurost

Elamukrundid

 • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 200 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt ehitusprojektiga alates 250 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 350€

Metsa- ja põllumaa

 • Kokkuleppel

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

 • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 600 eurost (lisandub käibemaks)
 • Korteriomand mitteeluruum- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 350 eurost (lisandub käibemaks)
 • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)
NB
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Püsiklientidele hinnasoodustus.
 • Kordushindamise teenustasu kuni 30% soodsam kui esmatellimusest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 5300 9591; 5557 7605;

337 9750 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 1. oktoobrist 2017. a.

Hinnakiri Kuressaare linnas:

 • Korter 190,00 eurot
 • Eriprojektiga korter alates 230,00 eurost
 • Eramu, rsuvila alates 320,00 eurost
 • Ridaelamu korter/majaosa alates 320 eurost
 • Talukompleks alates 350,00 eurost
 • Perspektiivne hinnang alates 370,00 eurost
 • Hoonestamata maatulundusmaa alates 300 eurost
 • Äripinnad kokkuleppel
NB
 • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast 30% soodsamalt.
 • Püsikliendi soodustus on 10%.
 • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel alates 40,00 eurot. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
 • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule 0,50 eurot/km.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 40% hindamistastust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (v.a. äripinnad)
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Eksperthinnag paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Hindamisteenuse hinnakiri alates 10.09.2021.a

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

Korterid alates 200.- €

Majad, ridaelamud, suvilad alates 300.- €
Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel

Maa ja krundid alates 300.- €

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega kokkuleppel alates 100.-€

Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

Märkused:

 • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,40 €/km;
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

 

Äriotstarbelised varad

Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 550.- €.

Märkused:

 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,45 eurot/km
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

Lisahinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

Paide hindamisteenuste hinnakiri

Korterid
Paides 180 eurot
Paidest väljaspool alates 190 eurot

Majad
Paides 280 eurot
Paidest väljaspool alates 290 eurot

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid
Rakveres 180 eurot
Rakverest väljaspool alates 185 eurost

Majad
Rakveres 280 eurot
Rakverest väljaspool alates 290 eurost

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 16.09.2021

Korterid
Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 170 eurot
Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 190 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 190 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 200 eurost

Majad
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 250 eurot
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 290 eurost
Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 390 eurost

Hoonestamata kinnistud
Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 250 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt ehitusprojektiga alates 250 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 400 eurost
Maatulundusmaa hindamine alates 300 eurost

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 800 eurost (lisandub käibemaks)
Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)

Märkused:

 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
 • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

 

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

Getlin Saart
Kutseline hindaja (116116)
Tel: +372 52 73 482

E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.09.2021. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 210 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 300 €
 • Üksikelamu krunt 280 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 390€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 26.03.2018. a.

Uus Maa Tartu büroo hindmisteenuste hinnakiri alates 01.04.2017. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 150 €
 • Üksikelamu alates 250 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 250 €
 • Üksikelamu krunt 220 €
 • Hoonetega talumaa alates 250 €
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 50 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tartu või Võru linnast kaugemal kui 10 km asuva vara ülevaatusel lisandub transporditasu 0,3 €/km.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 •  „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.04.2017. a.

Hindamiseks vajalikud dokumendid

Korteri hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (üüri- ja rendilepingud, muud kohustused ja kitsendused)

Elamu ja suvila hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hoone/hoonete projektid või inventariseerimisjoonised
 • Asendiplaan, olemasolu korral kehtiv detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, piirangud)

Maa hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Asendiplaan, katastriüksuse plaan, olemasolu korral kehtivad detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, võetud kohustused)

Võta Uus Maa hindajaga ühendust

Kõige kiirema vastuse saate, kui täidate allpool olevad väljad. See info saadetakse hindamine@uusmaa.ee aadressile, mida jälgivad kõik hindajad. Nii saab just teie jaoks kõige sobivam hindaja teiega esimesel võimalusel ühendust võtta.

E-maili ja telefoni numbri sisestamisega lubad meil endaga ühendust võtta

Leia enda piirkonna hindaja

Meie meeskonnad asuvad üle Eesti. Kliki endale lähima büroo nimele ja leiad meie tublide hindajate kontaktid.