Võta Uus Maa hindajaga ühendust

Kõige kiirema vastuse saate, kui täidate allpool olevad väljad. See info saadetakse hindamine@uusmaa.ee aadressile, mida jälgivad kõik hindajad. Nii saab just teie jaoks kõige sobivam hindaja teiega esimesel võimalusel ühendust võtta.

E-maili ja telefoni numbri sisestamisega lubad meil endaga ühendust võtta

Marit Reinson - Külli Friedrichson

Tahaksin Teid esmalt tänada senise meeldiva suhtluse ja igakülgse kiire abi eest! Kiiduväärt!

Marit Reinson
Vaata lähemalt Sulge
Ljudmilla Sadonina - Sergei Zahharov

Olen Tänulik Uus Maa maaklerile Sergei Zahharov! Väga professionaalne, korrektne, asjalik ja sõbralik. Alati abi valmis, suurepärane tagasiside! Soovitan kindlasti Sergei Zahharov kinnisvara konsultandiks ka teistele. Aitäh!

Ljudmilla Sadonina
Vaata lähemalt Sulge
Natalia Fomin - Mervi Murdmets

Mervi on täpne, korrektne ja väga meeldiv inimene. Parim maakler ja oma ala proff.

Natalja Fomin
Vaata lähemalt Sulge

Elamispindade hindamist on võimalik teostada reeglina keksmiselt 3 tööpäeva jooksul peale objekti ülevaatust. Töö teostamiseks on vajalik objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning eksperthinnangu vormistamine. Hindamise täpsed tähtajad tasub hindajaga varasemalt kokku leppida.

Hindamisel lähtub hindaja hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

Ühena esimestest alustas Uus Maa 2001. aasta alguses elektrooniliste eksperthinnangute koostamist. Kinnisvarafirmade ja pankade vahelise koostöö tulemusena on välja töötatud turvaline elektrooniline infoliin, mis tagab klientidele täieliku konfidentsiaalsuse. Teenuse rakendamisel on kasutatud uusimaid infotehnoloogilisi rakendusi, krüpteerimist ja signeerimist.

Teenus võimaldab klientidel kiiremini, mugavamalt ja soodsamalt saada eluasemelaenu taotlemiseks vajalik kinnisvara hinnang. Kliendi soovil edastame eksperthinnangu panka digitaalselt, nii säästame kliendi aega ja jalavaeva.

Hindamisteenuse protsess

Küsime teilt vajadusel täpsustavaid küsimusi
Ütleme teile suuliselt vara hinnangulise väärtuse
Uus Maa hindaja külastab teie objekti
Viime läbi vara ja piirkonna võrdleva analüüsi
Koostame kirjaliku eksperthinnangu

Hinnakirjad

Kinnisvara hindamise hinnakirjad on vastavalt piirkonnale erinevad. Vali valikust endale lähim büroo ning leiad täpsed hinnad nii elukondlikule kinnisvarale kui äri- ja büroopindadele.

Tallinn

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
Hinnad sisaldavad käibemaksu

Korterid

 • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) alates 255 eurot
 • Muud korterid Tallinnas alates 295 eurot
 • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 350 eurot
 • Uute arendusprojektide korterid alates 310 eurot

Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

 • Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad alates 420 eurot
 • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
 • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
 • Korterelamud alates 600 eurot

Maa, krundid

 • Elamukrunt alates 395 eurot
 • Maatulundusmaa alates 450 eurot

Muud objektid ja piirkonnad

 • Kokkuleppel

Äriobjektid

 • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 eurot
 • Hoonestatud kinnistu – alates 650 eurot
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 eurot

Puuduliku dokumentatsiooniga varade puhul lisandub teenuse hinnale tavapäraselt 10-20%.

Püsiklientidele hinnasoodustus!

Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

 

 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.
 • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
 • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
 • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
 • Erinevad soodustused ei liitu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Võta ühendust

Tartu

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul lisandub transporditasu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Võru

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.05.2022. a.

Jõhvi

Jõhvi büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 1. jaanuarist 2023

Korterid

 • Alates 220 eurost
 • Konsultatsioon alates 100 eurost

Majad

 • Alates 320 eurost
 • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 320 eurost
 • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 400 eurost
 • Konsultatsioon alates 100 eurost

Elamukrundid

 • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 290 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 450 eurost

Metsa- ja põllumaa

 • Kokkuleppel

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

 • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 600 eurost (lisandub käibemaks)
 • Korteriomand mitteeluruum- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)
NB
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%
 • Linnadest väljaspool hinnatavate objektide puhul võib hindamistasule lisandudaaja- ja kaugusetasu
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 55577605; 53009591 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuar 2023. a.

Saare maakond

Hinnakiri Saare maakonnas:

 • Tüüpkorter 240,00 eurot
 • Eriprojektiga korter/uusarendus alates 280,00 eurost
 • Eramu, suvila alates 380,00 eurost
 • Ridaelamu korter/majaosa alates 380 eurost
 • Talukompleks alates 400,00 eurost
 • Perspektiivne hinnang alates 460,00 eurost
 • Hoonestamata maatulundusmaa alates 380 eurost
 • Äripinnad kokkuleppel
NB
 • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast 30% soodsamalt(eeldusel, et eksperthindamise tellijaks on sama isik).
 • Püsikliendi soodustus on kuni 10%.
 • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
 • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule 1 eurot/km.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 40% hindamistastust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (v.a. äripinnad)
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

Jõgeva

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Viljandi

Hindamisteenuse hinnakiri alates 01.07.2023.a

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

 • Korterid alates 230.- €
 • Majad, ridaelamud, suvilad  alates 350,.-€
 • Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel
 • Maa ja krundid  alates 350.- €
 • Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega  kokkuleppel alates 120.-€
 • Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

Märkused:

 • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 €/km;
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Äriotstarbelised varad

Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 600.- €.

 

Märkused:

 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 eurot/km
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

 

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

 

Lisahinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

 

Paide

Paide hindamisteenuste hinnakiri

Korterid
Paides ja Türil alates 200 eurot
Mujal Järvamaal alates 210 eurot

Majad
Paides alates 300 eurot
Mujal Järvamaal alates 310 eurot

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Rakvere

Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid
Rakveres alates 220 eurot
Rakverest väljaspool alates 230 eurost

Majad
Rakveres alates 320 eurot
Rakverest väljaspool alates 330 eurost

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Pärnu

Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 01.06.2023

Korterid
Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 200 eurot
Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 230 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 230 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 250 eurost

Majad
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 290 eurot
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 320 eurost
Hoonestatud maatulundusmaad väljaspool Pärnu linna alates 350 eurost.
Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 450 eurost

Hoonestamata kinnistud
Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 270 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 450 eurost
Maatulundusmaa hindamine alates 320 eurost

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 1000 eurost (lisandub käibemaks)
Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 700 eurost (lisandub käibemaks)

Märkused:

 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
 • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

 

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

Getlin Saart
Kutseline hindaja (176323)
Tel: +372 52 73 482

E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Valga

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Põlva

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.05.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Uus Maa Kinnisvarabüroo hindajad tegutsevad maakonniti üle Eesti, et olla klientidele lähemal ja kättesaadavamad. Kuna kinnisvaraturu aktiivsus ja spetsiifika maakonniti on erinev, erinevad ka hinnad. Teid huvitava piirkonna hinnakirjaga tutvumiseks valige palun ekraani ülaserva menüüst piirkond.

Hindamisteenuse hinnakiri Tallinna piirkonnas
Hinnad sisaldavad käibemaksu

Korterid

 • Tüüpkorterid (Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti tüüppaneelelamud) alates 255 eurot
 • Muud korterid Tallinnas alates 295 eurot
 • Eriprojektiga või eksklusiivsed korterid ja vanalinna korterid alates 350 eurot
 • Uute arendusprojektide korterid alates 310 eurot

Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad

 • Eramud, majaosad, ridaelamud, suvilad alates 420 eurot
 • Hoonestamata kinnistu+ elamu tulevikuväärtus kokkuleppel
 • Eksklusiivsed elamud ja villad kokkuleppel
 • Korterelamud alates 600 eurot

Maa, krundid

 • Elamukrunt alates 395 eurot
 • Maatulundusmaa alates 450 eurot

Muud objektid ja piirkonnad

 • Kokkuleppel

Äriobjektid

 • Korteriomand mitteeluruum – alates 500 eurot
 • Hoonestatud kinnistu – alates 650 eurot
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa – alates 450 eurot

Puuduliku dokumentatsiooniga varade puhul lisandub teenuse hinnale tavapäraselt 10-20%.

Püsiklientidele hinnasoodustus!

Hinnangud väljastatakse pärast arve tasumist!

 

 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, kuulub arve alusel tasumisele 50% hindamistasust.
 • Tallinnast väljaspool hinnatavate objektide puhul võib lisanduda hindamistasule kauguse tasu.
 • Eksperthinnang edastatakse panka digitaalallkirjaga elektroonilisel kujul.
 • Vajadusel lisandub hinnale kinnistusregistri väljavõtte tasu 4 eurot
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Paberkandjal hinnangu tellimisel lisandub hinnale 10 eurot.
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%.
 • Erinevad soodustused ei liitu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Võta ühendust

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul lisandub transporditasu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.05.2022. a.

Jõhvi büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 1. jaanuarist 2023

Korterid

 • Alates 220 eurost
 • Konsultatsioon alates 100 eurost

Majad

 • Alates 320 eurost
 • Ehitusjärgus elamu perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 320 eurost
 • Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 400 eurost
 • Konsultatsioon alates 100 eurost

Elamukrundid

 • Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 290 eurost
 • Hoonestamata elamumaa krunt  + projektijärgne elamu alates 450 eurost

Metsa- ja põllumaa

 • Kokkuleppel

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa

 • Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 600 eurost (lisandub käibemaks)
 • Korteriomand mitteeluruum- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 400 eurost (lisandub käibemaks)
 • Konsultatsioon alates 150 eurost (lisandub käibemaks)
NB
 • Kiirtellimuse puhul (töö väljaspool üldist järjekorda) lisandub hinnale kuni 50%
 • Linnadest väljaspool hinnatavate objektide puhul võib hindamistasule lisandudaaja- ja kaugusetasu
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbritel: 55577605; 53009591 või e-posti aadressil: johvi@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuar 2023. a.

Hinnakiri Saare maakonnas:

 • Tüüpkorter 240,00 eurot
 • Eriprojektiga korter/uusarendus alates 280,00 eurost
 • Eramu, suvila alates 380,00 eurost
 • Ridaelamu korter/majaosa alates 380 eurost
 • Talukompleks alates 400,00 eurost
 • Perspektiivne hinnang alates 460,00 eurost
 • Hoonestamata maatulundusmaa alates 380 eurost
 • Äripinnad kokkuleppel
NB
 • Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast 30% soodsamalt(eeldusel, et eksperthindamise tellijaks on sama isik).
 • Püsikliendi soodustus on kuni 10%.
 • Konsultatsioon turuväärtuse või muu väärtusliigi kohta kokkuleppel. Soovi korral esitatakse tasuline konsultatsioon kirjalikult.
 • Väljaspool Kuressaaret lisandub hindamistasule 1 eurot/km.
 • Elamispindade hindamise puhul on objektil ettemaks kuni 40% hindamistastust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (v.a. äripinnad)
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Eksperthinnang paberkandjal lisatasu eest 10,00 eurot

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõne numbril: 45 36 873 või e-maili aadressil: kuressaare@uusmaa.ee

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Hindamisteenuse hinnakiri alates 01.07.2023.a

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

 • Korterid alates 230.- €
 • Majad, ridaelamud, suvilad  alates 350,.-€
 • Eksklusiivsed korterid, majad, ridaelamuboksid hind kokkuleppel
 • Maa ja krundid  alates 350.- €
 • Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega  kokkuleppel alates 120.-€
 • Muud varad ja piirkonnad – kokkuleppel

Märkused:

 • hindamisel on vara ülevaatusel ettemaks kuni 50% hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele, kui klient loobub tellimusest;
 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 €/km;
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%;
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaega on tavapärasest oluliselt erinev;
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

Äriotstarbelised varad

Äriotstarbeliste ja arenduspotentsiaaliga varade hindamise teenustasu on kokkuleppeline, kuna teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt.

Turuväärtuse konsultatsioon koos vara ülevaatusega alates 600.- €.

 

Märkused:

 • Viljandi linnast kaugemal kui 5 km lisandub sõidukulu 0,80 eurot/km
 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, kui konkreetse töö maht ja tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon.

 

Ekspertarvamused

Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem vorm, mis ei vasta laenutagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav laenutagatise turuväärtuse hinnanguna panka esitamiseks. Ekspertarvamused on kasutatavad müügihinna teadasaamiseks ja muudel juhtudel kui täismahus eksperthinnangut ei ole vaja. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ja sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ning asukohast.

 

Lisahinnangud

Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 43 51 361 või e-maili aadressil:viljandi@uusmaa.ee

 

Paide hindamisteenuste hinnakiri

Korterid
Paides ja Türil alates 200 eurot
Mujal Järvamaal alates 210 eurot

Majad
Paides alates 300 eurot
Mujal Järvamaal alates 310 eurot

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Rakvere hindamisteenuste hinnakiri.

Korterid
Rakveres alates 220 eurot
Rakverest väljaspool alates 230 eurost

Majad
Rakveres alates 320 eurot
Rakverest väljaspool alates 330 eurost

Metsa- ja põllumaa
Kokkuleppel

Äripinnad
Kokkuleppel

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu

Märkused:

 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • püsiklientidele soodustus

 

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Täpsema info saamiseks ootame Teie kõnet numbril: 322 36 01 või e-maili aadressil:rakvere@uusmaa.ee

Uus Maa Pärnu büroo elektrooniliste eksperthinnangute hinnakiri alates 01.06.2023

Korterid
Tüüpprojektiga korterid Pärnu linnas 200 eurot
Tüüpprojektiga korterid väljaspool Pärnu linna alates 230 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu linnas alates 230 eurost
Eriprojektiga ja eksklusiivsed korterid Pärnu maakonnas alates 250 eurost

Majad
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud Pärnu linnas 290 eurot
Üksikelamud, majaosad ja ridaelamud väljaspool Pärnu linna alates 320 eurost
Hoonestatud maatulundusmaad väljaspool Pärnu linna alates 350 eurost.
Elamuga kinnistu + perspektiivse turuväärtuse hindamine alates 450 eurost

Hoonestamata kinnistud
Hoonestamata elamumaa krunt ilma ehitusprojektita alates 270 eurost
Hoonestamata elamumaa krunt + projektijärgne elamu alates 450 eurost
Maatulundusmaa hindamine alates 320 eurost

Äri- ja tootmispinnad, äri- ja tootmismaa
Hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistu- alates 1000 eurost (lisandub käibemaks)
Korteriomand mitteeluruum- alates 500 eurost (lisandub käibemaks)
Hoonestamata äri- ja tootmismaa- alates 700 eurost (lisandub käibemaks)

Märkused:

 • paberkandjal eksperthinnangu tellimisel lisandub hinnale 10%
 • elamispindade hindamise puhul on objekti ettemaks kuni 1/3 hindamistasust, mis ei kuulu tagastamisele kui klient loobub tellimusest
 • erinevad soodustused ei liitu
 • hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht ja tellimuse tähtaeg on tavapärasest oluliselt erinev
 • hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat objekti puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid
 • Pärnu linnast kaugemal asuva objekti ülevaatusel lisandub sõidukulu 0,4 EUR/km
 • elukondlikule varale püsikliendi soodustus 10%, Swedbank soodustus 20%

 

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust hindajaga:

Getlin Saart
Kutseline hindaja (176323)
Tel: +372 52 73 482

E-post: getlin.saart@uusmaa.ee

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.08.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Uus Maa Tartu büroo hindamisteenuste hinnakiri alates 01.05.2022. a

Turuväärtuse hindamine:

 • Korter alates 230 €
 • Üksikelamu alates 320 €
 • Ridaelamu korter/majaosa 320 €
 • Üksikelamu krunt 300 €
 • Hoonetega talumaa alates 320 €
 • Krunt + projektijärgne eramu alates 420€
 • Hoonestamata maatulundusmaa Kokkuleppel
 • Äriotstarbeline kinnisvara Kokkuleppel

* Tartu või Võru linnast väljaspool asuvate varade puhul võib lisanduda sõidukulu.
* Eksklusiivsete eriprojektiga korterite hindamise teenustasu täpne suurus sõltub hinnatava korteri asukohast, suurusest, muudest eripäradest ja hindamisprotsessi keerukusest (piiratud hulk võrdlustehinguid, ajamahukas eeltöö jmt).

Ärikinnisvara
Äriotstarbelise ja arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamise teenustasu on kokkuleppeline. Teenustasu suurus sõltub hinnatava vara tüübist, asukohast, hindamisprotsessi keerukusest, kasutatavast hindamismetoodikast jmt. Sageli hõlmab teenus endas peale hindamise ka spetsiifilist sisulist konsultatsiooni ja nõuandeid, mis eeldab ajamahukat eeltööd. Seetõttu pole üheselt määratud äriotstarbelise kinnisvara hindamisteenuse hind ega tellimuse täitmise tähtaeg. Täpsemat infot saab vahetult meie hindajatelt.

Küsige meie hinnapakkumist!

Kordushinnangud
Kui eksperthinnangu koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta, teostatakse kordushindamine tavahinnast kuni 30% soodsamalt.

Ekspertarvamused
Ekspertarvamus on hindamisaruande lühem ja lihtsustatud vorm, mis ei vasta krediiditagatise hindamise nõuetele ja ei ole seetõttu kasutatav tagatisvara turuväärtuse hinnanguna laenu võtmisel. Muus osas on ekspertarvamused laialt kasutust leidnud, näiteks müügihinna teadasaamiseks. Ekspertarvamuse teenustasu on kokkuleppeline ning sõltub tellitud töö mahust, vara liigist ja asukohast.

Küsige meie hinnapakkumist!

Hindaja konsultatsioon
Kui vajate vara hindamist, siis enne hindamistöö tellimist on võimalik tellida meie hindajatelt konsultatsioon vara turuväärtuse kohta. Vara turuväärtus võib eksperthinnangu tulemuses muutuda kui konsultatsiooni andmisel ei ole kliendi poolt avaldatud kõiki turuväärtust oluliselt mõjutavaid andmeid. Konsultatsiooni hind on kokkuleppel alates 100 €.

Tingimused ja oluline info

 • Uus Maa Tartu büroo OÜ eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused. Hindamistoimingu viivad läbi kutselised hindajad.
 • Tulundusmetsa hindamist ei teostata.
 • „Krunt” tähendab ehitusõigusega maatükki planeerimisseaduse mõistes (kehtiv ehitusprojekt või detailplaneering).
 • Hindajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi kui konkreetse töö maht või tellimise tähtaeg on tavapärasest oluliset erinev. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad tellimuse vastuvõtmisel hinnakirja hinnad.
 • Hindajal on õigus tellimusest loobuda kui puudub hinnatavat vara puudutav piisav turuinformatsioon või vajalikud lähtematerjalid.
 • Juhul, kui klient loobub tellimusest pärast vara ülevaatust, tuleb arve alusel tasuda 50% hindamistasust.
 • Turuväärtuse eksperthinnangu koostamisel võetakse aluseks Eesti standardiseeria EVS 875 (www.evs.ee).
 • Uus Maa Tartu büroo OÜ hindajad ei ole registreeritud kohtuekspertideks kinnisvara hindamise alal.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et meilt eksperthinnangut tellides olete tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. a.

Hindamiseks vajalikud dokumendid

Korteri hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (üüri- ja rendilepingud, muud kohustused ja kitsendused)

Elamu ja suvila hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Hoone/hoonete projektid või inventariseerimisjoonised
 • Asendiplaan, olemasolu korral kehtiv detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, piirangud)

Maa hindamine:

 • Väljavõte kinnistusraamatust
 • Asendiplaan, katastriüksuse plaan, olemasolu korral kehtivad detailplaneering
 • Hindamist mõjutavad muud algandmed (rendilepingud, kitsendused, võetud kohustused)

Leia enda piirkonna hindaja

Meie meeskonnad asuvad üle Eesti. Kliki endale lähima büroo nimele ja leiad meie tublide hindajate kontaktid.

Hindajad

Kadri Kärson

Kadri Kärson

Kadri Kärson


Kutseline vara hindaja (tase 7, kutsetunnistus nr 163045), Maa hindamise tegevuslitsents 137 MA-mh
+372 526 0733
Suhtlen:
Vaata profiili

Ailen Kuusik

Ailen Kuusik

Ailen Kuusik


Maakler / Kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kutsetunnistuse nr 119602
+372 5373 0096
Suhtlen:
Vaata profiili

Helena Peiker

Helena Peiker

Helena Peiker


Kutseline vara hindaja (tase 7, kutsetunnistus nr 163382), maa hindamise tegevuslitsents nr 136 MA-mh, EKHÜ juhatuse liige / maakler
+372 5347 8757
Suhtlen:
Vaata profiili

Marko Laur

Marko Laur

Marko Laur


Kutseline kinnisvara hindaja (tunnistus nr 176311) - äripinnad
+372 5646 4542
Suhtlen:
Vaata profiili

Janek Saarepuu

Janek Saarepuu

Janek Saarepuu


Kutseline nooremhindaja (tase 5, kutsetunnistus nr 194064) | maakler
+372 5646 4299
Suhtlen:
Vaata profiili