Tallinna koduomaniku maamaksust vabastamine

Kadri Kuning, Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Maamaksu oleme seni maksnud kaks korda aastas: kevadel märtsis ja sügisel oktoobri alguseks. Maamaks on läbi teinud ka hinnatõusu, mis ei ole kodanikule meeltmööda, kuid sellest ei ole pääsu olnud, kui sa just ei ole pensionär või represseeritu. Nüüd on käes see aeg, kus Tallinna kodanik saab maamaksust vabastuse …

Kvaliteetses uues majas ostetakse korterid kiirelt

Kui uus koretermaja asub heas kohas, on kvaliteetne ja mis peamine, hind on potentsiaalsetele ostjatele ahvatlev, müüakse pakutavad korterid kiirelt maha. Erinevus buumiga seisneb aga selles, et kui üks neist nõuetest on täitmata, jääb müük toppama. Ühe hea näitena edukast kallima hinnaklassi arendusprojektist võib tuua Tallinnas aadressil Tatari 23/25 asuva kuuekorruselise elu- ja ärihoone. Korterid …

Üürilepingu nüansid, mis on avalikkuse eest varjule jäänud

Üldjuhul on üürileandja ja üürilevõtja väga hästi kursis sellega, et üürilepingus peab olema fikseeritud kommunaalkulude näidud, objekti seis jne. Vajalik on esitada ka üürilevõtja isikuttõendav dokument. Järgnevalt toome välja üürilepingu punktid, mis on avalikkusele üldteada, aga tekitavad väga sageli nii üürileandjas kui ka üürilevõtjas küsimusi ja isegi vaidlus.Üürilepingu tähtaja lõppemist peab rangelt silmas pidamaEnamlevinud tähtaeg …

Maa ostja peab uurima üldplaneeringust tulenevaid piiranguid kinnistule

Viimastel aastatel on üldplaneeringute täiendamiseks ja täpsustamiseks tehtud erinevaid teemaplaneeringuid, olgu nendeks siis miljööväärtuslikud hoonestusalad, rohealad, tänavavõrgustik jm. Keskkonnakaitse huvides on ehk enim aktuaalsed rohealade teemaplaneeringud, millega tagatakse looma- ja taimeliikide säilimine ning vähendatakse nende jäämist territoriaalsesse isolatsiooni. Rohealade säilitamine on tervitatav, kuid sageli kasutavad kohalikud omavalitsused oma seadusest tulenevat kaalutlusõigust meelevaldselt, tuues umbmääraselt õigustuseks …

Välismaalastest korteriostjad on muutunud väga hinnatundlikuks

Üheks buumiaja iseloomulikuks tegelaskujuks sai Tallinnas hulganisti kortereid kokku ostev välismaalane, kes igast uuest arendusprojektist oma osa sai. Sellest kasvas välja legend, et välismaalasele saab müüa kõike – ja veel kahekordse hinnaga. Buum on kadunud ning ühes sellega ka kõike kahmav rikas võõramaalane, kuid legend temast on visa kaduma. Kui palju on üldse välismaalasi Tallinnas …

Miks peaks endale ehitama ühekorruselise maja?

Oma kodu valikul otsib inimene enamasti privaatsust.  Eestimaal on ka selleks võimalust kuhjaga: maad on laialt käes, vali aga krunt ja alusta ehitustöödega. Eramaja krundi planeerimisel ei tasuks koonerdada  –  eelkõige pean silmas krundi suurust. Asukoht on maitseasi. Krundi soovitatav suurus linnatingimustes on 2000-3000 m2  ja ehitusalune pind võiks mahtuda 200 m2 piiresse. Oma maja …

Seaduse muudatus muutis riigi ja kohaliku omavalitsuse ostueesõigust

Kui siiani on Muinsuskaitseseaduses olnud punkt, kus riigil ja kohalikul omavalitsusel on olnud eesõigus soetada omale kinnisvara, mis on tunnistatud kinnismälestiseks, siis 01.06.2011 muutusid Muinsuskaitseseaduse mitmed paragrahvid. Uus Maa Kinnisvarabüroo kesklinna osakonnajuht Eve Kaunis seletab: „Vastav muudatus puudutab täpsemalt korterite omanikke. Isikud, kelle kinnisvara on tunnistatud kinnismälestiseks, võivad nüüdsest ilma riigi ja kohaliku omavalitsuse ostueesõiguseta …

Neli müüti energiatõhusa maja ehitamisel

1. Energiatõhusat maja on väga kallis ehitada.Tegelikult see ei ole nii, hinnavahe on vaid 5-10%. Tuleb leidaoptimaalne variant, kus saadakse väga energiasäästlik maja mõistlikuhinnaga. Mõistlik on võrrelda investeeringu suurust ja tulevaste energiakuludekokkuhoidu ehk aega, mille jooksul investeering end ära tasub. Üldiseltloetakse mõistlikuks tasuvusaega 10 kuni 15 aastat. Kuna aga energiahinnadpidevalt kasvavad, siis võib reaalne tasuvusaeg …

Looduslähedastest materjalidest ehitatud küla ei ole veel ökoasum

Liikumine ökoasumite loomiseks on kogu maailmas alles algusjärgus. Ehkki ökoasumeid nimetatakse ökoküladeks ja -linnakuteks, ei pruugi see tähendada, et täidetakse kõiki olulisi tingimusi, mida tõeline ökoasum eeldab. Ökoasum tähendab mitmekülgse ja kohalikke iseärasusi arvesse võtva projekti realiseerimist tervikliku ja läbitöötatud mudeli alusel. Ideaalne ökoasum eeldab selle rajamist puutumatusse loodusesse, mis tähendab selle ala võtmist inimkasutusse …

Kui ei ole tagatud tehnorajatise õiglast hüvitist, ei tasu notari juurde kiirustada

Eestis on üle saja tuhande maaomaniku, kelle maavaldustel on mitmesugused tehnorajatised. Need võivad olla nii elektri kõrgepingeliinid, vee- või gaasitrassid kui ka erinevad sidekaablid. Nimetatud rajatiste vajalikkuses ei kahtle keegi, ka mitte kõnealused maaomanikud. Küll aga kaheldakse maaomanikele maakasutamise eest õiglase hüvitise maksmise otstarbekuses. Erinevalt üldlevinud üürisuhtest, kus lepitakse kokku mõlemaid osapooli rahuldav tasu, ei …