Laopindade likviidsust mõjutab hind ja asukoht

Tootmis- ja laopindade turg on jätkuvalt kõige vähemaktiivsem ning kinnisvarainvestoritele kõige ebaatraktiivsem sektor. Turul pakutavatest pindadest domineerivad amortiseerunud või osaliselt renoveeritud pinnad, mis on halvasti ligipääsetavad ja teenindatavad. Taolistele pindadele on isegi hinnaklassis 15-20 kr/m² kuus huvilisi vähe. Uusi spekulatiivseid (kindla rentnikuta) rendipindu rajatakse minimaalselt.

Turg on küll osaliselt euronormide mõjutusel, osaliselt loomuliku arenguna, tervikuna liikumas kvaliteetsemate pindade suunas, kuid enamik rentnikest on väga hinnatundlikud. Rentnike maksevõime ei jõua kiirelt tõusvatele standarditele ja soovidele järele, mistõttu pole huvi uute pindade vastu turul hüppeliselt tõusnud. Aasta esimese poolega võrreldes pole üldine hinnatase ega tipphinnad seetõttu muutunud.

Rentnike seas on märgata logistika tähtsuse kasvu. Väga raske on leida rentnikke isegi uutele (või kapitaalselt renoveeritud) ruumidele halvasti ligipääsetavates asukohtades Kalamaja-Kopli ja Tihniku piirkonnas. Jätkuvalt on kõrgelt hinnatud “Kalevi” piirkond Pärnu mnt.-l ning Peterburi tee.

Senisest enam on kasvanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete huvi ladu-kontor-näidistesaal tüüpi pindade vastu suurusega 200-500 m². Nii soovitakse võrreldes suuremate konkurentidega säilitada hinnaeelist ning hoitakse kokku kaupade eksponeerimise arvelt. Seetõttu on üha enam hägustumas piirid väiksemate lao- ja teeninduspindade vahel. Tendentsi süvenemise tõttu on varem peamiselt laorajoonina tuntud Ehitajate/Kadaka tee Mustamäel kujunemas kaubanduspiirkonnaks.

Enamik soodsa asukoha ja optimaalse suurusega vanemaid tootmishooneid on läbi erastamiste, enampakkumiste ja ülevõtmiste endale juba uued omanikud leidnud. Müügiks pakutakse peamiselt mitmekorruseliseid amortiseerunud hooneid, mille järele kõrgete renoveerimiskulude tõttu puudub turul nõudlus. Seetõttu on mitmed huvilised pärast turul pakutavaga tutvumist otsustanud ehitada ise soovitud tingimustele vastav tootmishoone.

Uusi laopindasid on viimase paari aasta jooksul enim ehitatud Pärnu mnt. äärde Laagrist Saueni ning Peterburi tee äärde. Uued pinnad on rajatud peamiselt omatarbeks, mistõttu on nende täituvus toimunud varem linna piirides asunud rentnike arvelt. Maa tehinguhinnad on Peterburi tee ääres jäänud keskmiselt 200-400 kr/m² ning Pärnu mnt ääres ca 70-150 kr/m² hinnavahemikku.

Äripäev, 14. jaanuar 2002
Igo Sagri
UUS MAA Kinnisvarabüroo äripindade maakler