2001. aasta mainekaim kinnisvaramaakler

Äripäeva korraldatud 2001. aasta mainekaima kinnisvaramaakleri valimistel osutus nii notarite, pankade kui teiste kinnisvarafirmade kolleegide, samuti avaliku internetiküsitluse tulemusena kõige hinnatumaks ja usaldusväärsemaks kinnisvaramaakleriks Uus Maa Kinnisvaragrupi maade ja majade maakler Siim Mesila. Siim Mesila ise märkis asjakohast diplomit vastu võttes, et eks eelkõige ole tegu klientide ja kolleegide-konkurentide poolse tunnustusega, mis on seda hinnatavam, …

2001. aasta mainekaim kinnisvara hindaja

Äripäeva korraldatud 2001. aasta mainekaima kinnisvara hindaja konkursil osutus parimaks atesteeritud hindaja Margus Tinno firmast Kinnisvaraekspert. Margus Tinnole järgnesid Eero Olander ja Monika Kuntsel Uus Maa Kinnisvaragrupist. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt ühingu sisemiselt korraldatud samalaadsel konkursil tuli võitjaks Kinnisvaraeksperdi asedirektor Aivar Tomson, kes muuhulgas juhtis ka eelmisel aastal läbiviidud ja palju vastuolulisi arvamusi esile …

Kommunaalkuludelt saab enim säästa

Kommunaalteenused on kogukuludest ligikaudu 70 protsenti Kokkuhoid tuleb korralikult hooldatud tehnosüsteemidest Kasvavad korterikulud on paljusid omanikke pannud aktiivselt mõtlema kulude vähendamise võimalustele. Esimese kokkuhoiuvõimalusena nähakse sageli loobumist haldusfirma teenustest ning korraldatakse elamu haldamine omal jõul. Mõttekas on selline tegutsemisviis vaid juhul, kui kogu töö tehakse tasuta või sümboolse tasu eest, kuna kõigi tööde eest õiglast …

Investor keskendub maa ostmisele

Möödunud aastat võib enamik kinnisvaraomanikest ja kinnisvarasse raha investeerinutest väga edukaks pidada. Kohati 50%-ni ulatunud aastane hinnakasv ja paranenud likviidsus on kinnisvarasinvesteeringute populaarsust aktsiaturgudega võrreldes märgatavalt kasvatanud, mis omakorda on kaasa aidanud turu aktiviseerumisele. Kuid mida oodata uuelt aastalt? Kas turg jätkab samasugusel tõusuharjal? Käesoleval aastal tõusevad tüüpkorterite hinnad kõigi eelduste kohaselt vähemalt Tallinnas SKT …

Laopindade likviidsust mõjutab hind ja asukoht

Tootmis- ja laopindade turg on jätkuvalt kõige vähemaktiivsem ning kinnisvarainvestoritele kõige ebaatraktiivsem sektor. Turul pakutavatest pindadest domineerivad amortiseerunud või osaliselt renoveeritud pinnad, mis on halvasti ligipääsetavad ja teenindatavad. Taolistele pindadele on isegi hinnaklassis 15-20 kr/m² kuus huvilisi vähe. Uusi spekulatiivseid (kindla rentnikuta) rendipindu rajatakse minimaalselt. Turg on küll osaliselt euronormide mõjutusel, osaliselt loomuliku arenguna, tervikuna …

Linnakorterid elavdavad turgu

Rõõm on tõdeda, et Tallinna üle-eelmise linnavalitsuse käimalükatud elamumajanduspoliitika on realiseerumas. Käesolevaks aastaks linna eelarvesse planeeritud elamuehituse summad suunatakse esialgse info kohaselt peamiselt olemasolevate pooltühjade linnale kuuluvate hoonete renoveerimiseks. Kasu on mitmekülgne – linn saab juurde vajalikke kaasaja standarditele vastavaid munitsipaalkortereid ning linnapildis väheneb aastaid tühjana seisnud majavarede hulk. Tühjana seisvatesse korterelamutesse investeerimine on linnale …

2001 aasta kinnisvarahaldur Eestis on Uus Maa kinnisvarahalduse tegevdirektor

07.12.2001 Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) üldkogul tunnistati Eesti aasta kinnisvarahalduriks vanemhaldur Kalle Norma (Uus Maa Kinnisvarahaldus OÜ). Aasta kinnisvarahaldur” selgitati välja esimest korda, aluseks 2001 a. tehtud töö tulemused. Veel anti välja kinnisvara haldaja ja hooldaja kutsetunnistused 26-le spetsialistile ja sertifikaadid 5-le firmale.

EKHHL-i kvaliteeditaseme sertifikaadid

Alates käesoleva aasta algusest väljastab Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) kinnisvara haldamise ja hooldusega tegelevatele ettevõtete kvaliteeditaseme sertifikaate. Hindamise aluseks on EKHHL-i poolt määratud tingimuste täitmine sertifikaadi taotleja poolt, mis on määratud igale kvaliteeditasemele eraldi. 18.05.2001 omistas EKHHL UUS MAA Kinnisvarahaldusele hetkel maksimaalsed kolm kvaliteeditärni. Peale UUS MAA on kolme tärni vääriliseks hinnatud …

Esimesed kinnisvara halduse ja hoolduse kutsetunnistused ja sertifikaadid Eestis!

EKHHL ÜLDKOGUL 23.03.2001 Pärnus, hotell Strand konverentsisaalis anti pidulikult kätte esimesed kinnisvara halduse ja hoolduse kutsetunnistused ja sertifikaadid. 30 esimese seas läbisid edukalt atesteerimise ka kolm UUS MAA Kinnisvarahalduse töötajat – Elari Udam, Kalle Norma ja Toomas Õunap, kellele otsustati välja anda nooremhalduri kutsetunnistused. Nooremhalduri kutsetunnistus tõendab selle omaniku oskuste ja teadmiste täielikku vastamist EKHHL-i …