Korterite müügipakkumiste arv on hüppeliselt kasvanud

Tallinna äärelinna vanemate korterite ostu-müügitehingute arv on viimase kahe kuu jooksul kasvanud mitmekordseks. Aastaga kuni 40%-ni küündinud hinnakasvu tõttu algavad isegi Lasnamäe 1-toaliste korterite müügihinnad 300 000 kroonist. Sellega seoses on korterite pakkumine käesoleva aasta paari esimese kuu jooksul kordades kasvanud, mis omakorda on võimaldanud paljudel seni sobivat eluaset otsinud ostjatel see leida. Uus Maa …

Investeering üürikorterisse toob aastaga kuni 20% rahast tagasi

Emotsionaalselt lisab omandiõigus märgatavalt kindlustunnet, mis ahvatleb, kuid alati ei pruugi ostmine majanduslikult põhjendatud olla, mistõttu peaks kaaluma ka üürimise mõttekust. Piisava hulga vabade vahendite olemasolu korral ostetakse korter kohe välja või kasutatakse finantsvõimendust laenukapitali näol. Nii ühel kui teisel juhul on investeering viimastel aastatel olnud tulus, sest regulaarsele sissetulekule üüritulu näol lisandub märkimisväärne osa …

Haldus- ja hooldusfirmat ähvardab huvidekonflikt

Tallinna kinnisvaraturul on kinnisvarahalduse ja -hooldusega tegelevatel firmadel sageli väga raske või pea võimatu vahet teha, kuna paljud pakuvad mõlemat teenust üheaegselt. Teenuse tellija huvide paremaks kaitsmiseks ei tohiks elamule haldurit valides kindlasti tellida hooldusteenust samast ettevõttest. Vastasel juhul tekib küsimus, kelle huvides töötab elamu haldaja? On selleks teenuse tellinud kinnisvaraomanik või hoopis hooldusfirma omanik? …

Miks maakler ei tegele minu kinnisvara müügiga või teeb seda silmatorkavalt loiult?

Kinnisvara müüma asudes on omanik valiku ees – kas teha seda ise, usaldada müügikorraldus maaklerile või kasutada neid variante üheaegselt. Enamasti viib soovitud tulemuseni esindusleping maakleriga. Kliendid hoiduvad sageli ainuesinduslepingu sõlmimisest, kartes lepingust tulenevaid kohustusi ja liigset siduvust. Maaklerid ei paku lepingut väljagi, kuna kardavad negatiivseid emotsioone. Ilmselt on see meie ühiskonna loomulik arenguetapp, kus …

2001. aasta mainekaim kinnisvaramaakler

Äripäeva korraldatud 2001. aasta mainekaima kinnisvaramaakleri valimistel osutus nii notarite, pankade kui teiste kinnisvarafirmade kolleegide, samuti avaliku internetiküsitluse tulemusena kõige hinnatumaks ja usaldusväärsemaks kinnisvaramaakleriks Uus Maa Kinnisvaragrupi maade ja majade maakler Siim Mesila. Siim Mesila ise märkis asjakohast diplomit vastu võttes, et eks eelkõige ole tegu klientide ja kolleegide-konkurentide poolse tunnustusega, mis on seda hinnatavam, …

2001. aasta mainekaim kinnisvara hindaja

Äripäeva korraldatud 2001. aasta mainekaima kinnisvara hindaja konkursil osutus parimaks atesteeritud hindaja Margus Tinno firmast Kinnisvaraekspert. Margus Tinnole järgnesid Eero Olander ja Monika Kuntsel Uus Maa Kinnisvaragrupist. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt ühingu sisemiselt korraldatud samalaadsel konkursil tuli võitjaks Kinnisvaraeksperdi asedirektor Aivar Tomson, kes muuhulgas juhtis ka eelmisel aastal läbiviidud ja palju vastuolulisi arvamusi esile …

Kommunaalkuludelt saab enim säästa

Kommunaalteenused on kogukuludest ligikaudu 70 protsenti Kokkuhoid tuleb korralikult hooldatud tehnosüsteemidest Kasvavad korterikulud on paljusid omanikke pannud aktiivselt mõtlema kulude vähendamise võimalustele. Esimese kokkuhoiuvõimalusena nähakse sageli loobumist haldusfirma teenustest ning korraldatakse elamu haldamine omal jõul. Mõttekas on selline tegutsemisviis vaid juhul, kui kogu töö tehakse tasuta või sümboolse tasu eest, kuna kõigi tööde eest õiglast …

Investor keskendub maa ostmisele

Möödunud aastat võib enamik kinnisvaraomanikest ja kinnisvarasse raha investeerinutest väga edukaks pidada. Kohati 50%-ni ulatunud aastane hinnakasv ja paranenud likviidsus on kinnisvarasinvesteeringute populaarsust aktsiaturgudega võrreldes märgatavalt kasvatanud, mis omakorda on kaasa aidanud turu aktiviseerumisele. Kuid mida oodata uuelt aastalt? Kas turg jätkab samasugusel tõusuharjal? Käesoleval aastal tõusevad tüüpkorterite hinnad kõigi eelduste kohaselt vähemalt Tallinnas SKT …

Laopindade likviidsust mõjutab hind ja asukoht

Tootmis- ja laopindade turg on jätkuvalt kõige vähemaktiivsem ning kinnisvarainvestoritele kõige ebaatraktiivsem sektor. Turul pakutavatest pindadest domineerivad amortiseerunud või osaliselt renoveeritud pinnad, mis on halvasti ligipääsetavad ja teenindatavad. Taolistele pindadele on isegi hinnaklassis 15-20 kr/m² kuus huvilisi vähe. Uusi spekulatiivseid (kindla rentnikuta) rendipindu rajatakse minimaalselt. Turg on küll osaliselt euronormide mõjutusel, osaliselt loomuliku arenguna, tervikuna …