If kindlustus maksis 11 miljoni eest hüvitisi varakahjude eest

Veebruaris korvas If kindlustus kokku 41 miljonit krooni hüvitisi, varakahjude eest makstud hüvitised moodustasid 11 miljonit krooni.

Veebruaris registreeriti If kindlustuses kokku üle 2350 kahjujuhtumi, mida on 20% rohkem kui eelmise aasta veebruaris. Kõikidest kahjudest moodustasid 75% kasko- ja liikluskindlustuse kahjud.

Varakahjude arv suurenes veebruaris aastaga 50%, valdavalt tingituna lumest ja miinuskraadidest. Kokku laekus 300 varakahjuteadet, millest kaks kolmandikku olid eraisikute kodudega seotud õnnetusjuhtumid. Suurima osa varakahjudest moodustasid veekahjud, millest teatati 137 korral. Kui jaanuaris registreeriti Ifis 31 tulekahju ning eelnenud aastaga oli kasv 70%, siis veebruaris langes tulekahjude arv 21-ni, mis on eelmise aastaga samal tasemel.