Tallinna ja Helsinki kinnisvaraturu võrdlus

Kinnisvarahinnad liiguvad pidevalt üles-alla – hinnatõusud ja -langused on osa turutsüklist. Tegemist on kinnisvaraturule omase nähtusega ning tsüklilisus lõppeb vaid juhul, kui kaob vaba konkurents. Kinnisvarakriisi tekke põhjuseks on tihtipeale olnud kas otseselt või kaudselt finantssektor. Soomes andis 1980-ndatel aastatel tõuke kinnisvara turu aktiviseerumisse ja hindade tõusu finantssektori dereguleerimine ja liberaliseerimine. Laenumahud kasvasid kiiresti, intressimaksed …

Kodu soetajate ostujõud 6 aasta tugevaim

Vaatamata üldisele pessimismile ja tarbimise vähenemisele on kinnisvaraostja praegu viimaste aastatega võrreldes suurima ostujõuga. Peamiselt on palga ja kinnisvarahindade võrdluseks kasutatud korteri ruutmeetrihinna suhet keskmisesse kuupalka. Mõistlikuks on peetud, et näitaja oleks 1 või vähem, mis tähendab, et ühe kuupalga eest peaks saama vähemalt ühe ruutmeetri pinda. Hinnad 2005 aasta tasemel Keskmine brutopalk oli 2009. …

Suvilaid ostetakse veekogude lähedale

Kui veel 3-4 aastat tagasi oli tüüpilistes suvilarajoonides nõudlus kordades suurem, siis 2007. aasta algusest on tunda huvi languse tendentsi. Tänasel kinnisvaraturul on eelkõige huvi veekogude ääres asuvate suvemajade vastu, kadumas on nõukogude ajast pärit väikepõllumajandust edendav elulaad. Need huvilised, kellel on võimalusi suvekodu ostuks, otsivad kas vana talukohta või suuremat looduskaunist krunti, kuhu endale …

Soodne aeg krundi ostuks

Nii nagu korteriturul, on pakkumine suurenenud ka hoonestamata kruntide osas. Pakkumisest võib leida palju nii elamumaakrunte ja ka maatulundusmaakrunte, mis perspektiivis võiksid sobida elamuehituseks. Kui paar aastat tagasi osteti maatulundusmaid pigem arendusperspektiiviga, siis täna ostetakse neid üha enam ühe elamu (elamukompleksi) ehitamiseks. Kui paar aastat tagasi oli ühepere- ja kahepereelamukruntide hinnavahe ca pooleteistkordne, kohati isegi …

Tallinna lähiümbruse suuremate asulate korterituru ülevaade (aprill 2009)

Tallinna mõjusfääri ulatust võib hinnata ca 30-40 kilomeetrile. Kui veel paar-kolm aastat tagasi kasvas ostjate huvi Tallinna lähiümbruses paiknevate korterite vastu hüppeliselt, siis tänaseks on suundumus Tallinnast välja kolida taandunud eelistuse ees elada töö- ja haridusasutuse läheduses. Positiivset mõju Tallinnast lähiümbrusesse kolimisele avaldas ka peamiste magistraalide rekonstrueerimine ning kiire autostumine. Peamised Tallinna lähiümbrusesse kolijad olid …

Kas osta valmis maja või lasta ehitada?

Paljud inimesed on oma kodu soetamisel teelahkmel, kas osta juba valmis maja või otsida krunt ja lasta endale ehitada? Mõlemad mõtted tunduvad esmapilgul hirmutavad, sest äkki on maja just müügiks tehtud ja halva kvaliteediga või kui lasta ehitada, siis teeb ehitaja praaki ja kaob kohe, kui rahad on tema arvele laekunud. See kõik ei ole …

Rakvere: Turusituatsioonile vastav hind tagab müügitehingu

Kevad ja uus ärkamine saabub ka kriisiajal ja kinnisvarasektoris – küll tagasihoidlikumalt kui seni, aga siiski. Tehingud elamispindadega Rakveres ja Lääne-Virumaal tervikuna on 2009. aastal olnud harvad ja seda suures osas seetõttu, et müüjad soovivad saada turusituatsioonile mittevastavat hinda. Tänases turuolukorras on soovitav, et müüja teeks enda jaoks selgeks, kas tal on tõsine soov ja …

I kvartali kinnisvaraturu ülevaade

Käesolev kirjutis on ülevaade Tallinna ja selle lähiümbruse elamispindade kinnisvaraturust ja hõlmab 2009. aasta I kvartalit. Ülevaade põhineb Uus Maa Kinnisvarabüroo kinnisvaramaaklerite ütlustel ja tähelepanekutel turul toimuvast. Tegemist pole sügavalt analüütilise, statistika üle juurdleva analüüsiga, vaid pigem lihtsas kirjas, kõige otsesema turuinformatsiooniga tegijatelt endalt. See on meie spetsialistide nägemus olukorrast ja võimalustest turul. Tallinna lähipiirkondade …

Üürikorter on muutumas elustiiliks

Viimasel ajal on kogu elamispindade müügiturg Tallinnas ja loomulikult ka mujal Eestis olnud suhteliselt muutlik ning selle rütm on kord intensiivsem ja kord rahulikum. Tallinna üürikorterite turul ei ole näha märke aktiivsuse vähenemisest ning säärase trendi jätkumist võib prognoosida ka järgmiseks aastaks. Turuosaliste arv on kasvanud ning püsib kõrgel, mistõttu on oluline teada turu trende. …

Kuidas elamispind müügiks ette valmistada?

Mõned ajad tagasi kirjutasin artikli teemal, et langeva kinnisvaraturu tingimustes on mõistlik müügiga tegeleda vaid nendel kinnisvara omanikel, kellel tõesti on vajadus müüa. Praegu pole õige aeg müügikatsetuseks, stiilis „järsku keegi tunneb huvi ja maksab minu kinnisvara eest head hinda“. Paraku on fakt see, et head hinda langeva turu tingimustes ei maksta. Kui aga tõepoolest …