Investeering üürikorterisse toob aastaga kuni 20% rahast tagasi

Emotsionaalselt lisab omandiõigus märgatavalt kindlustunnet, mis ahvatleb, kuid alati ei pruugi ostmine majanduslikult põhjendatud olla, mistõttu peaks kaaluma ka üürimise mõttekust.

Piisava hulga vabade vahendite olemasolu korral ostetakse korter kohe välja või kasutatakse finantsvõimendust laenukapitali näol. Nii ühel kui teisel juhul on investeering viimastel aastatel olnud tulus, sest regulaarsele sissetulekule üüritulu näol lisandub märkimisväärne osa kinnisvara hinnatõusust. Just hindade kiire kasv on investeeringu üürikorterisse teinud viimastel aastatel märgatavalt tulusamaks kui enamikesse väärtpaberitesse või fondidesse. Kinnisvara soetamisele lisab atraktiivsust madal riskitase. Ometi kehtib ka kinnisvaraturul äri- ja investeerimistegevuse kindel seaduspärasus – mida suurem hulk rahastajaid, seda madalamaks jääb tulusus.

Magalarajoonides on korterite hinnad viimase kolme aasta jooksul kahekordistunud. Üürihinnad püsivad aga praktiliselt ühel tasemel – tõus on olnud 10-15% ning sedagi enamasti üürikorterite paranenud viimistlustaseme, mitte üldise hinnakasvu tõttu. Seepärast on üüritulu osatähtsus investeeringu kogutulus oluliselt langenud. Kui kolm aastat tagasi küündis üüritulu aastane osakaal kuni 15% korteri turuväärtusest, siis tänaseks on see langenud 8-9% tasemeni.

Erinevalt äärelinnast pole Tallinna kesklinnas üürihindu samal tasemel hoidnud mitte potentsiaalsete üürnike hulga vähenemine, vaid kaasaegsete üürikorterite ülepakkumine. Kesklinnas moodustavad märgatava osa üürnikest välismaalased ning ajutiselt pealinnas viibivad töötajad, kes enamasti eelistavad jääda üürniku staatusesse. Kohalikke seevastu omand ei hirmuta, mistõttu on üürikorterite hulk pidevalt kasvanud. Suur langus toimus aastatel 1997-2000, mil tippkvaliteediga korterite üürid vanalinnas kukkusid kuni kolmandiku.

Euroopa suurlinnades moodustab aastane üüritulu 4-6% kinnisvara turuväärtusest. Eestis kerkivad kinnisvarahinnad lähiajal hinnanguliselt 10-15% aastas. Summeerides üüri- ja kapitalikasvu tulu, kujuneb investeeringu tulususeks kasvu pidurdumisest hoolimata 15-20% aastas. Võrreldes mõneprotsendise deposiiditulu ning kõrge riskiastmega väärtpaberitega, on üürikorteritesse raha paigutamine tulus äri. Kuna kiire kasv kinnisvarasektoris jõuab lõpule, väheneb spekulatiivsete positsioonide maht ja tõuseb teadlike paigutuste tootlus.

Äripäev, 4. märts 2002
Ain Kivisaar
Uus Maa Kinnisvaragrupi analüütik