Haldus- ja hooldusfirmat ähvardab huvidekonflikt

Tallinna kinnisvaraturul on kinnisvarahalduse ja -hooldusega tegelevatel firmadel sageli väga raske või pea võimatu vahet teha, kuna paljud pakuvad mõlemat teenust üheaegselt. Teenuse tellija huvide paremaks kaitsmiseks ei tohiks elamule haldurit valides kindlasti tellida hooldusteenust samast ettevõttest. Vastasel juhul tekib küsimus, kelle huvides töötab elamu haldaja? On selleks teenuse tellinud kinnisvaraomanik või hoopis hooldusfirma omanik? Firmades, kus haldust ja hooldust teostavad sama ettevõtte erinevad osakonnad (või samade omanike erinevad firmad), on selgelt tegemist huvide konfliktiga, millega peaksid teenuse tellijad kindlasti arvestama.

Ainult kinnisvara haldamisega tegeleval ettevõttel puudub huvi ja motivatsioon selgelt eelistada konkreetset hooldusfirmat, mistõttu leitakse iga konkreetse hooldusteenuse teostaja vähempakkumise teel (arvestades loomulikult kvaliteedinõuet). Pole sugugi haruldased näited, kus mõlemat teenust pakkuvas firmas korraldatakse samuti näitlikult vähempakkumine, kuid reeglina osutub võitjaks ikka sama firma hooldusosakond. Enamasti kujuneb näiliselt soodne hind võrreldavate pakkumiste ülikõrge hinnapakkumiste taustal, mistõttu pole reaalselt tegu optimaalseima hinnatasemega. Kunstliku kõrge hinna maksavad loomulikult kinni teenuse tellijad ehk siis kinnisvaraomanikud.

Keskmisest märgatavalt kõrgema kasumimarginaaliga hooldusteenuse müümiseks hoiavad mitmed firmad halduse hinda kunstlikult madalal, kohati isegi alla omahinna. Hooldusteenuse kasumist kaetakse ka haldamise kahjum. Taoline taktika võimaldab endaga siduda stabiilsed hooldusteenust tellivad kliendid, kelle esindajaks on samadele omanikele kuuluv haldusfirma.

Seetõttu tuleks elamule halduri valikul arvesse võtta peale soodsa haldusteenuse hinna ka firma tegevusalasid. Haldus- ja hooldusteenust samast ettevõttegrupist tellides, võib esialgu soodsana näiv teenus kinnisvaraomanikele kokkuvõttes märgatavalt kallimaks minna kui konkureerivad pakkumised.
Näide
Kogukulude erinevus teenuseid ühest ja erinevatest firmadest tellides (kr/m²)

Teenused samast firmast:
Halduskulu 0,60 kr/m²

Eesti Päevaleht, 20. veebruar 2002
Kalle Norma
UUS MAA Kinnisvarahaldus tegevdirektor