Korteriühistu võlgniku koostöö maakleriga viib eduka lahenduseni

Tänases majandussituatsioonis on probleemid võlglastega sagenenud, kuna kommunaalkulud on kasvanud, osa inimesi on jäänud töötuks, sissetulekud on vähenenud ja palju on ka neid, kes ostsid eluaseme kinnisvarabuumi tipul ja ei suuda enam sissetulekute vähenedes võetud kohustusi täita. Loomulikult on korteriühistute puhul olemas ka erandeid, kus ühistul puuduvad võlglased, kuid enamik korteriühistuid peavad siiski igapäevaselt sääraste probleemidega tegelema. 

Võlgnevuse tekkides ei anna inimesed tihti endale aru, et selle probleemiga on vaja kohe tegelema hakata, kuna võlasumma kasvades võib juba olla hilja. Seetõttu soovitan korteriühistu liikmel raskuste tekkimisel  olla ise aktiivne ja teha koostööd korteriühistu juhatusega, otsimaks lahendusi tekkinud probleemidele. Koostöö on alati mõistlikum, parem ja mõlemale poolele lihtsam, sest ega kumbki pool ei taha, et asi lõpuks kohtutäiturini jõuaks.

Tänapäeval võib üheks võlgnevuse tekkimise põhjuseks olla ka ebaratsionaalselt suur eluase või laenukoormus. Viimast saab vähendada, kui vahetada olemasolev elukoht soodsama vastu. Ajal mil küttekulud on hüppeliselt kasvanud, pole just majanduslikult mõttekas elada üksi või kahekesi kolmetoalises korteris. Sel juhul tasub mõelda eluaseme vahetusele väiksema vastu. Antud tehingu plussideks on väiksemad kommunaalkulud, võlad saavad tasutud ja reeglina jääb üle ka vaheraha. 

Järgnevalt on lisatud tabel, kus on näha informatiivsed korterite hinnad ja kommunaalkulude vahed. Siit on võimalik igal inimesel ise arvutada, kui palju saab korteri vahetuse puhul säästa ja kas see on otstarbekas.

KorterKorteri hind*Kommunaalkulud
SuvelTalvel
1-toaline korter300 000 kr700 kr1200 kr
2-toaline korter450 000 kr1000 kr1900 kr
3-toaline korter520 000 kr1500 kr2700 kr

*aluseks on võetud Haabersti odavamad korterid

Raskuste tekkides soovitan nii võlgnikule kui ka korteriühistu esimehele olla koostööaldis ja hakata probleemidega tegelema kohe,  mitte lükata neid homsesse. Lisaks on võlgnikule väga heaks abiks piirkonna kinnisvaramaakler, kes on hästi kursis kohaliku kinnisvaraturuga ning teab, kuhu, mida ja mis hinnaga eluaset saab soetada. Tehes koostööd korteriühistu juhatusega ning maakleriga, leiab kiiremini ja valutumalt  probleemidele parima lahenduse.

Kert Keskpaik
Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler